Tekstversie

Zoeken naar:

Algemeen:

Startpagina

Inhoudstabel

Sitemap

Informatie

Contact

MID-Office Kapellen

De kennisdatabank is het gedeelte van de website waar u informatie vindt over Informatietechnologie, management van ICT-organisatie en de toegewaarde welke ICT kan genereren ten voordele van de bedrijfsprocessen en de kwaliteit van de dienstverlening.

Eigen Artikels

De rol van de ICT-architect Veel organisaties worstelen met het beheer van hun eigen informatienetwerk. Velen stellen zich vragen, zoals: "Hoe is onze huidige toestand ten opzichte van andere besturen?", "Hoe moet het nu verder?", "Wat zijn de technische tendensen?", enz. De ICT-architect kan als externe hierop een antwoord geven. Dit artikel gaat dieper in op de rol van de ICT-architect.

Governance van outsourcing Governance van outsourcing gaat over de regels, procedures en organisatorische inrichting voor het managen van de relatie met externe leveranciers van outsource-diensten, zodat IT effectief kan worden toegepast. Het formaliseren van de relatie tussen vraag en aanbod bij een uitbestedingsrelatie maakt governance tot een vraagstuk dat aandacht van de top vraagt.

ICT-aanbesteding: Kwelling of zegen ? White paper omtrent het verplicht gebruik van de Wet op de Overheidsopdrachten.

Belgische Wetgeving: Overheidsopdrachten

Europese Wetgeving: Overheidsopdrachten

Informaticarecht