Tekstversie

Zoeken naar:

Algemeen:

Startpagina

Inhoudstabel

Sitemap

Informatie

Contact

MID-Office Kapellen

Onze troef: Seniors met een grote sectorkennis

Onze consultants hebben minimaal 15 jaar praktijkervaring in de ICT-sector en hebben daarnaast een grote expertise opgebouwd over de werking van de overheden.

Zij kunnen zich beroepen op een ruime ervaring betreffende:

Onderstaand is een staalkaart van onze referenties:

Audit Confederatie van het Paard 10/2012: TOP Consultants bvba heeft, in opdracht van Valuendo, meegewerkt aan de audit-opdracht bij de Confedratie van het Paard. De opdracht werd uitgeschreven door de FOD Vollksgezondheid en wenste een analyse van het proces "bijhouden van de databank voor de identificatie van paardachtigen".

Migratie naar Office2010 02/2012: TOP Consultants heeft, in opdracht van AariXa, TUC Rail ondersteunt bij de migratie van MS Office 2007 naar MS Ofice 2010.

ICT-audit bij stad Brugge 05/2011: TOP Consultants heeft eenf financiŽle ICT-audit uitgevoerd bij de stad Brugge, waarbij de uitgaven gebenchmarket werden met andere centrumsteden en andere overheden.

Haalbaarheidsstudie 11/2009: In opdracht van Devenyn & Partners onderzoekt TOP Consultants bvba de mogelijkheden om de inning van de ouderbijdrage te vereenvoudigen.

CAD & GIS audit Havenbedrijf Antwerpen 2009: Het Havenbedrijf van Antwerpen heeft TOP Consultants bvba de opdracht gegeven om de ontplooiing van hun huidige CAD instrastructuur te onderzoeken en aanbevelingen te formuleren. Specifieke aandachtspunten zijn de elektronische archivering en de uitwerking van een visie inzake de- en/of centralistie van de GIS/CAD cel.

Lastenboek virtualisatie bij Sint-Niklaas 2008: TOP Consultants bvba heeft één gezamelijk lastenboek opgesteld voor de stad en OCMW van Sint-Niklaas voor de vernieuwing van hun ICT-infrastructuur. Virtualisatie en centralisatie stonden hierbij centraal.

ICT-audit Syntra Vlaanderen 2008: Syntra Vlaanderen stelde zich vragen rondom de werking van hun ICT-organisatie. TOP Consultants moest zich uitspreken omtrent de huidige manier van werken en verbeteringsvoorstellen formuleren.

Integriteitsaudit bij Stater 2008: In opdracht van Devenyn & Partners heeft TOP Consultants een integriteitsaudit uitgevoerd van de rapporteringsdatawarehouse bij Stater

Besteladministratie bij OCMW Evergem 2004-2009: TOP Consultants heeft het OCMW van Evergem begeleidt bij de automatisatie van de besteladministratie, voorraadbeheer en keukenbeheer.

Business Intelligence bij Provincie Antwerpen 2007: Deze opdracht kaderde binnen de doelstelling om een strategisch en operationeel beleidsinstrument te ontwikkelen binnen de Provincie Antwerpen. TOP Consultants bvba heeft de provincie begeleidt bij de opmaak van het lastenboek en de offertevergelijking.

ICT audit bij Stad Sint-Niklaas 2007: Het bestuur van de stad Sint-Niklaas stelde zich vragen rond de werking en toekomst op vlak van hun ICT. Was het informaticagebeuren Ďonder controleí, waren ze op de goede weg, schuilden er geen onaanvaardbare verborgen gevaren, en zo ja, hoe kon dit verholpen worden ? Daarnaast wou het bestuur ook inzicht krijgen op de toekomstige investeringen en bijhorend kostenplaatje.

Opzetten projectmanagementstructuur MVG 2007: In opdracht van het Ministerie van Onderwijs en Vorming heeft TOP Consultants een nieuwe PROJECTMANAGEMENTSTRUCTUUR uitgewerkt voor het beheren van het NICO project bij de CLB's.

Audit ICT organisatie bij Kind & Gezin 2007: Om zich voor te bereiden op toekomstige en te verwachten evoluties op het vlak van IT-ontwikkelingen, zeker in relatie tot de projecten die de afdeling reeds uitvoerde, wilde Kind en Gezin haar ICT-afdeling laten doorlichten.

Opstellen SLA Lastenboek 2007: Voor een West-Vlaamse middelgrote gemeente hebben wij de haalbaarheid van de invoering van een Service Level Agreement onderzocht. Indien de haalbaarheid positief was, moest TOP Consultants een SLA-Lastenboek opstellen.

Begeleiding COBIT implementatie bij Banksys 2007: In samenwerking met Cap Gemini heeft TOP Consultants Banksys begeleidt bij het in kaart brengen van bepaalde COBIT processen.

ICT-Masterplan bij Gemeente Bonheiden 2007: Opstellen van een ICT-Masterplan, waarbij naast de technologische architectuur het accent lag op de noodzakelijke toekomstige ICT-organisatie en de bijhorende beheesprocessen.

E-dossier Heusden-Zolder 2007-heden: Het objectief van de studie was het opstellen van lastenboek voor de uitbouw van een globaal elektronisch dossierbeheer.

ICT-Masterplan bij gemeente Wingene 2006: Samen met het Managementteam werd een ICT-Masterplan opgesteld. De aanpak heeft ervoor gezorgd dat ICT ernstig werd genomen en dat ICT

Communicatiesysteem bij OCMW Evergem 2006: TOP Consultants heeft in opdracht van OCMW Evergem een studie verricht omtrent de communicatienoden die een toekomstgericht rusthuis met zich mee brengt, gaande van patiŽntenvolgsysteem tot VOIP-telefoniecentrales.

Lastenboek telecommunicatienetwerk Izegem 2005: Voor de stad Izegem heeft TOP Consultants bvba een technisch lastenboek opgestel voor de uitbouw van een telecommunicatienetwerk.

Coaching ICT bij de gemeente Kapellen 2005: De gemeente Kapellen wenste de rol en de werking van de interne informaticadienst te herprofileren en te moderniseren. D.m.v. een coaching aanpak heeft TOP Consultants bvba de ICT-dient geherprofileerd en gemoderniseerd.

E-dossier bij Provinciebestuur Antwerpen 2004: De opdrachte behelst het uitwerken van een algemeen dossieropvolgingssysteem voor alle diensten van het provinciebestuur, gaande van de milieuvergunningsdienst, de dienst ruimtelijke ordening, de dienst wegen & infrastructuur, de dienst logistiek tot de kabinetten van de griffier en de gouverneur.

ICT-Masterplan bij OCMW Boortmeerbeek 2004: Voor het OCMW Boortmeerbeek hebben wij een ICT-Masterplan opgesteld. De vernieuwing van de infrastructuur werd vertaald naar een lastenboek. Zowel bij de opmaak van het lastenboek als bij de marktbevraging hebben wij het bestuur begeleidt.

Marktbevraging voor OCMW Kalmthout 2004: Marktbevraging voor de vernieuwing van het PC-Park.