Tekstversie

Zoeken naar:

Algemeen:

Startpagina

Inhoudstabel

Sitemap

Informatie

Contact

MID-Office Kapellen

Onze opdracht

TOP Consultants bvba begeleidt de gemeente Kapellen bij hun aanbesteding "Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-office". Op deze pagina vindt u een high-level situering van de scope van de opdracht en kunt u het opdrachtdocumenten "Aanvraag tot deelname" en het ontwerplastenboek downloaden.

Situering opdracht aanbesteding

De gemeente Kapellen, en in uitbreiding het OCMW van Kapellen, wensen een elektronisch dossierbeheer te implementeren. Daartoe hebben zij een opdracht uitgeschreven, waarbij in eerste instantie het technologisch accent ligt op CRM (Customer Relation Management), DMS (Document Management System) en WFM (Workflow management). De aangeboden oplossing moet volledig web-enabled zijn, en moet via het SAAS-princiepe (Software As A Service) aangeboden worden.

Door middel van deze technologieën wenst men o.a. het notulenbeheer (vergader- & beslissingsproces) en het postmanagement te automatiseren.

De opdracht is opgevat in 3 programma's, zijnde:
Programma 1: Automatisering van voornoemde prioritaire processen. Dit programma behelst een resultaatsverbintenis tegen forfaitaire prijszetting.
Programma 2: Uitbreiding van voorgaande processen naar web-ontsluiting en het archief.
Programma 3: Automatisering van andere bedrijfsprocessen.

De opdracht zal gegund worden d.m.v. een onderhandelingsprocedure met bekendmaking op Europees niveau.

Voor de geïnteresseerden staan volgende documenten ter uwer beschikking:
1. Opdrachtdocument "Aanvraag tot deelneming"
2. Ontwerplastenboek

U kunt deze documenten online aanvragen door u hieronder te registeren op de nieuwsbrief "MID-Office aanbesteding Kapellen". U wordt dan op de hoogte gehouden van updates. U wordt eveneens automatisch uitgeschreven op de datum van de opening van de kandidatuurstellingen, zijnde 7 november 2013. Wenst u zich vroeger uit te schrijven, kunt u dit aanvragen via het e-mail adres kapellen@topconsultants.be