Tekstversie

U bevindt zich hier:

ICT-Audit

ICT-Masterplan

Lastenboeken

Marktbevraging

Projectmanagement

Zoeken naar:

Algemeen:

Startpagina

Inhoudstabel

Sitemap

Informatie

Contact

MID-Office Kapellen

De juiste dienstverlening voor uw behoefte !

Niet elk bestuur heeft dezelfde adviesnoden en/of -behoeften. Daarom hebben wij onze dienstverlening opgedeeld in logische deelpakketten, gaande van kleine opdrachten, zoals de "Quick IT Audit" tot "Interim ICT Management". Hieronder vindt u een overzicht van onze diensten en producten:

ICT-Audit Het accent ligt op de doorlichting van de werking van uw ICT-afdeling. Door middel van gestuurde interviews worden de technologische elementen, de ICT-organisatie, de ICT-processen, de beveiliging en de informatici doorgelicht.

ICT-Masterplan Een ICT-Masterplan behelst de juiste strategische ICT-beslissingen, welke noodzakelijk zijn om de in uw beleidsnota geformuleerde doelstellingen te realiseren. Een duidelijke visie en beschrijving van de ideale situatie in termen van toepassingen, architectuur en onderliggende technologie maken integraal deel uit van het ICT-Masterplan. Om de gewenst situatie te bereiken, stellen wij een draaiboek op, dat gegevens omvat betreffende de noodzakelijke investeringen, lange termijn planning, de impact op de organisatie, vorming, enz.

Lastenboeken Indien een concreet idee of concept rijp is om ge´mplementeerd te worden helpen wij u om het te vertalen in een concreet en gedetailleerd lastenboek. Wij zullen samen met u een creatieve en doordachte aanbestedingsstrategie opstellen.

Marktbevraging Wij begeleiden u vanaf de aankondiging tot de opening van de offertes, waarna wij desgewenst een onafhankelijk gunningadvies formuleren.

Projectmanagement Doelstelling is het project volledig en binnen het voorziene tijdschema op te leveren, en dit natuurlijk binnen het vooropgestelde budget. Wij begeleiden u tijdens de implementatie van het project door het mandaat van de leidende ambtenaar waar te nemen.