Tekstversie

U bevindt zich hier:

ICT-Audit

ICT-Masterplan

Lastenboeken

Marktbevraging

Projectmanagement

Zoeken naar:

Algemeen:

Startpagina

Inhoudstabel

Sitemap

Informatie

Contact

MID-Office Kapellen

Methodologie & speerpunt

TOP Consultants gaat uit van de essentiële kwaliteiten van de internationale PMBOK-methodologie van het PMI-instituut. Vervolgens integreren we uw bedrijfscultuur en werkwijzen in deze methode. Speerpunt in onze aanpak is het begeleiden en motiveren van de mensen die de veranderingen mee moeten realiseren en implementeren.
Hoge betrokkenheid en zelfstandigheid van de medewerkers is dus essentieel. Wij bereiken dit door een zorgvuldige, mensgerichte aanpak. Wij durven dan ook volledige resultaatverantwoordelijkheid te nemen!

Aanpak projectmanagementproces

Het (be)sturen van het project van het begin tot het einde, met alles wat daarvoor nodig is, noemen we het projectmanagementproces. Dit proces bestaat uit een reeks van verschillende sturingsactiviteiten, die gericht zijn op het bereiken van het projectresultaat. Met sturingsactiviteiten bedoelen we elke vorm van gerichte beïnvloeding, zoals instrueren, opzetten van structuren, motiveren, problemen oplossen of even niet sturen als dit om een bepaalde reden bewust gebeurt (bv. indien een interne medewerker geleidelijk aan het projectmanagement moet overnemen). De aard van de sturingsactiviteiten wordt bepaald door het stadium waarin het project zich bevindt.