Tekstversie

U bevindt zich hier:

ICT-Audit

ICT-Masterplan

Lastenboeken

Marktbevraging

Projectmanagement

Zoeken naar:

Algemeen:

Startpagina

Inhoudstabel

Sitemap

Informatie

Contact

MID-Office Kapellen

Hoe zorg ik ervoor dat mijn ICT-strategie en -architectuur aansluit op de bedrijfsdoelstellingen? Hoe ontwerp ik een technische architectuur?

Welke stappen moet ik ondernemen om deze strategie uiteindelijk te implementeren? Hoe organiseer ik blijvende naleving van de architectuur?

De potentie van het werken onder strategie wordt algemeen erkend en brengt veel vragen met zich mee. De hamvraag is: hoe kunnen de beloften van ICT ingelost worden?

Startpunt voor de antwoorden zijn de zeven uitgangspunten van succesvolle ICT-strategie. Geformuleerd op basis van onze kennis van en ervaring met ICT-stuurplannen zijn de uitgangspunten van een goed ICT-Masterplan dan ook:

Wij kunnen een ICT-Masterplan aanbieden d.m.v. een sterkte-zwakte analyse. Hiervoor stellen wij vooreerst een volledige inventaris op. Vervolgens worden, in samenspraak met de betrokken diensten, de knelpunten en de toekomstige behoeften geëvalueerd en uitgetekend. Na de inventarisatie- en evaluatiestap is het de bedoeling om, rekening houdend met de vroegere gedane investeringen en de technologische evolutie, de geformuleerde knelpunten en behoeften op te vangen. Op basis van de geformuleerde knelpunten en behoeften werken wij, in samenspraak met het bestuur, een prioriteitsstelling en aanbestedingsstrategie uit. Het resultaat is een concreet draaiboek dat beschrijft hoe het project zal gerealiseerd worden, waarbij de timing en het budget vooropgesteld.